Enkeltanlæg

Det er vigtigt, at de helt små anlæg, som forsyner en enkelt husstand eller op til 9 huse, en gård med dyr, markvanding eller en industri, som arbejder med fødevarer på samme måde som almene vandværker (10 husstande eller derover), også kan dokumentere rent drikkevand.
Dette kan gøres ved, at enkeltanlægget får udarbejdet en uvildig tilstandsrapport og/eller får oprettet eget e-arkiv, så det er let at dokumentere, at vandet og anlæggets tilstand er i orden.

DVN tilbyder enkeltanlæg teknisk assistance i E-abonnement. Se mere og hvordan på dvn.dk.

Enkeltanlæg kan også få udarbejdet ejendomsrapport for drikkevand, markvanding, m.m.

På www.vandarkiv.dk kan du finde flere artikler med relation til enkeltanlæg.

Retten til eget vand (pdf-fil)
Hvem skal hjælpe de små anlæg – når kommunen ikke vil?
Vandforsyningsloven giver ejere af enkeltanlæg ret til fortsat at indvinde vand på sin ejendom, og man skal ikke søge om denne ret. Ifølge vandforsyningsloven paragraf 86 og 22 skal ejere af enkeltanlæg, som er ældre end 1980, kun meddele kommunen, at der fortsat er behov for vandindvinding til ejendommen. Læs artiklen og få indblik i dine rettingheder.

Eksempler og forslag til værktøj:

Se eksemplet Kærsgården, som har et e-arkiv på www.mitdrikkevand.dk.
Se eksempler på breve fra kommunen og svar herpå under “filer og noter”.

Ejendomsrapport for Kærsgården

Egentest for bakterier (coliforme bakterier):

Se hvor nemt et enkeltanlæg kan kontrollere for coliforme bakterier og total kim – dvn.dk