Vejledning om indsatsplanlægning

VIDENCENTRET VEJLEDER OM LANDBRUG OG DRIKKEVAND (annonce fra Landbrugsavisen.dk)

Videncentret for Landbrug har udarbejdet en vejledning, der skal sikre, at landmændene og deres rådgivere kan levere kvalificerede indspil til kommunen om beskyttelse af drikkevand.

Ny vejledning fra Videncentret for Landbrug skal sikre, at landbrugets faglige argumenter bliver hørt, når kommunerne laver indsatsplaner for drikkevand: Videncentret for Landbrug har udarbejdet en ny vejledning, der samler fakta og eksempler på, hvordan man kombinerer hensynet til god drikkevandskvalitet med muligheden for at drive lønsomt landbrug.

»Formålet med vejledningen er at sikre, at de stærke og fagligt velfunderede argumenter fra landbruget bliver hørt i planlægningen, »siger Carl Åge Pedersen, chefkonsulent i Videncentret for Landbrug. til vfl.dk.

»Vi ser, at en del kommuner lægger en meget restriktiv linje for brugen af pesticider. Også meget mere restriktiv, end det fagligt set er nødvendigt for at sikre drikkevand i topkvalitet.«

Risiko for totalforbud:
De danske kommuner er lige nu i gang med at lave indsatsplaner for drikkevand og udpegning af såkaldt boringsnære beskyttelsesområder, kaldet BNBO.

Hvordan indsatsplanerne udformes, er af stor betydning for landbrugsproduktionen. Planerne kan nemlig f.eks. indeholde totalt forbud mod brug af pesticider i et område.

Gribes forskelligt an:
De foreløbige erfaringer med indsatsplanerne viser, at kommunerne rundt om i landet griber opgaven meget forskelligt an, og det giver mange steder landbruget problemer.

Videncentret for Landbrug har derfor, på initiativ af Landbrug & Fødevarer, sat gang i en række aktiviteter, der skal sikre, at landmændene og deres rådgivere kan levere kvalificerede indspil til kommunen.

Vejledning til foreninger:
En af aktiviteterne er den nye vejledning. Ud over den nye vejledning tilbyder Videncentret også vejledning til de lokale landbo- og familielandbrugsforeninger, der står med konkrete problemstillinger i forhold til kommunernes indsatsplaner.

Vejledning om indsatsplanlægning (VfL)

PROGRAM_Indsatsplanlægning

, ,